Parkeerloket Rockanje
Nikkelstraat 24
3067 GR Rotterdam

Route

Over Parkeerservice Rockanje

Digitaal parkeerloket Rockanje (gemeente Westvoorne)

rockanje.digitaalparkeerloket.nl is de digitale balie voor al uw parkeerzaken. Om het verkeer, de bereikbaar en de parkeerdruk in goede banen te leiden bent u in Rockanje (parkeer)belasting verschuldigd. Door de parkeerbelasting te voldoen krijgt u parkeerrecht om gedurende een bepaalde periode te mogen parkeren. De betaling hiervan kunt u op verschillende wijze voldoen; door middel van belparkeren, een parkeerticket kopen aan een van de ticketautomaten en een geldige parkeervergunning.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen gratis parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart dient  zichtbaar achter de voorruit van uw auto geplaatst te zijn.

Fiscale handhaving

Zeven dagen per week vindt gedurende de tijden dat betaald parkeren geldt (van 10:00 – 18:00 uur) handhaving plaats op de betaling van deze gemeentelijke parkeerbelasting. De parkeercontrole vindt plaats door door de gemeente Westvoorne aangestelde onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Bij het ontbreken van een geldig parkeerrecht (een parkeerticket, een geldige parkeervergunning of een geldige belparkeer-actie) of een overschrijding van de betaaltijd, wordt bij constatering hiervan een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Het bedrag van voornoemde naheffingsaanslag bedraagt € 60,50 voor de maanden april, mei, juni en oktober en € 60,75 (voor de maanden juli, augustus en september) en is opgebouwd uit: de kosten voor één uur parkeren ad. € 1,50 (voor de maanden april, mei, juni, september en oktober) en €1,75 (voor de maanden juli en augustus) vermeerderd met € 59,00 (per 1/1/2020) van de naheffingsaanslag. Een naheffingsaanslag kan binnen 96 uur nadat deze is opgelegd, met iDEAL betaald worden op rockanje.digitaalparkeerloket.nl/NHA.

Duplicaat naheffingsaanslag

Wanneer u er niet voor kiest om uw naheffingsaanslag parkeerbelasting door middel van iDEAL te voldoen, wordt een duplicaat naheffingsaanslag door Cannock Chase Public aangemaakt en toegezonden. Cannock Chase Public verzorgt namens de gemeente Westvoorne de invordering van de naheffingsaanslagen. Voor betaling (op een rekening bij de Deutsche Bank Nederland) dient u de instructies in de duplicaat naheffingsaanslag te volgen.

Als betaling van de duplicaat naheffingsaanslag uitblijft wordt de volgende procedure gevolgd. Cannock Chase Public stuurt:

  • een herinnering waarbij de duplicaat naheffingsaanslag vermeerderd is met € 6,00 wettelijke aanmaningskosten – het volledige bedrag inclusief aanmaning dient voor de het schrijven genoemde vervaldatum betaald te zijn
  • als ook na de aanmaning geen betaling is ontvangen wordt een door de belastingdeurwaarder aan te bieden dwangbevel opgelegd – de wettelijke vastgestelde kosten van het dwangbevel zijn € 38,00
  • bij een niet betaling van het dwangbevel kan worden overgegaan tot verkoping van roerende goederen of beslag op loon of bankrekening