Digitaal parkeerloket

Digitaal parkeerloket Rockanje (gemeente Voorne aan Zee)

rockanje.digitaalparkeerloket.nl is de digitale balie voor al uw parkeerzaken. Om het verkeer, de bereikbaar en de parkeerdruk in goede banen te leiden bent u in Rockanje (parkeer)belasting verschuldigd. Door de parkeerbelasting te voldoen krijgt u parkeerrecht om gedurende een bepaalde periode te mogen parkeren. De betaling hiervan kunt u op verschillende wijze voldoen; door middel van belparkeren, een parkeerticket kopen aan een van de ticketautomaten en een geldige parkeervergunning.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen gratis parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart dient  zichtbaar achter de voorruit van uw auto geplaatst te zijn.

Fiscale handhaving

Zeven dagen per week vindt gedurende de tijden dat betaald parkeren geldt (van 10:00 – 18:00 uur) handhaving plaats op de betaling van deze gemeentelijke parkeerbelasting. De parkeercontrole vindt plaats door door de gemeente Voorne aan Zee aangestelde onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Bij het ontbreken van een geldig parkeerrecht (een parkeerticket, een geldige parkeervergunning of een geldige belparkeer-actie) of een overschrijding van de betaaltijd, wordt bij constatering hiervan een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Het bedrag van voornoemde naheffingsaanslag bedraagt € 63,45 voor de maanden april, mei, juni en oktober en € 63,70 (voor de maanden juli, augustus en september) en is opgebouwd uit: de kosten voor één uur parkeren ad. € 1,55 (voor de maanden april, mei, juni, september en oktober) en €1,80 (voor de maanden juli en augustus) vermeerderd met € 61,90 van de naheffingsaanslag. Een naheffingsaanslag kan nadat deze is opgelegd, met iDEAL betaald worden op rockanje.digitaalparkeerloket.nl/NHA.

Duplicaat naheffingsaanslag

Tobias Fiscaal verzorgt namens de gemeente Voorne aan Zee de invordering van de naheffingsaanslagen. Voor betaling dient u de instructies in de brief (duplicaat naheffingsaanslag) te volgen. Als betaling van de duplicaat naheffingsaanslag uitblijft wordt de volgende procedure gevolgd. Tobias Fiscaal stuurt:

  1. een aanmaning waarbij het bedrag is vermeerderd met € 9,00 wettelijke aanmaningskosten
  2. als ook dan geen betaling is ontvangen wordt er een dwangbevel opgelegd, welke is vermeerderd met € 49,00 wettelijke betekeningskosten
  3. bij een niet betaling van het dwangbevel wordt het dossier overgedragen aan de belastingdeurwaarder.