Algemene voorwaarden

Voorwaarden & Bepalingen

  • Aan de parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.
  • Deze parkeervergunning geldt uitsluitend voor het parkeren van het motorvoertuig waarvan het (de) kenteken(s) bij de aanvraag zijn gemeld. Misbruik kan intrekking van de parkeervergunning tot gevolg hebben.
  • Wijzigingen van het kenteken dient u door te geven via de website.
  • De vergunninghouder dient zich stipt te houden aan de door de handhaving te geven voorschriften en aanwijzigingen.
  • Niet-naleving van de voorwaarden staat gelijk aan parkeren zonder parkeervergunning.